Οδηγίες για την εργασία, με βάση τα μέτρα αντιμετώπισης του κορονοϊού

Ο Ενιαίος Σύλλογος, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας του «Δικαιώματα των εργαζόμενων κατά τη διάρκεια των έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού» (δείτε https://eniaiosyppo.gr) ενημερώνει τα μέλη και τις Υπηρεσίες:

Αυτή τη στιγμή ζούμε εν μέσω μιας παγκόσμιας πανδημίας. Ο COVID 19 είναι ένας ιός επικίνδυνος γιατί έχει εύκολο και γρήγορη διασπορά, σε πολλούς φορείς δεν παρουσιάζει καν συμπτώματα, όμως σε ευάλωτες ομάδες, ηλικιωμένους, ανθρώπους με προβλήματα στο αναπνευστικό και άλλες κατηγορίες είναι εξαιρετικά θανατηφόρος. Τα έκτακτα περιοριστικά μέτρα που έχουν παρθεί αποσκοπούν στο να μην διασπαρεί με γρήγορους ρυθμούς ο ιός –κι αυτό είναι κοινωνική ευθύνη όλων μας, και ως υπαλλήλων και ως πολιτών. Ως εκ τούτου πρέπει να διασφαλίσουμε όλα τα μέτρα που θα βοηθούν στη διασφάλιση της δημόσιας υγείας, που είναι αυτή τη στιγμή το υπέρτατο αγαθό, ταυτόχρονα με την πίεση προς την κυβέρνηση για στήριξη και ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας.

-Στο Υπουργείο Πολιτισμού πρέπει να εφαρμόζονται όλοι οι νόμοι και οι διατάξεις του δημοσίου και επίσης οφείλουν όλες οι ιεραρχικές βαθμίδες να λαμβάνουν υπόψη τις Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου και τις Εγκυκλίους που έχουν δημοσιευτεί για τα μέτρα προφύλαξης. Το επισημαίνουμε, καθώς η πολιτική ηγεσία καθυστέρησε σε μεγάλο βαθμό να εφαρμόσει τα μέτρα, ενώ επιπλέον υπάρχουν Υπηρεσίες ακόμη που δεν δρουν με γνώμονα αυτά τα μέτρα προφύλαξης. Δεν είμαστε σε μια «κανονική κατάσταση» για να περιμένουμε διασαφηνίσεις στις εγκυκλίους. Τα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας πρέπει να λαμβάνονται εξαρχής κι έχουμε όλοι και όλες ευθύνη για αυτό.

Γενικές οδηγίες που ισχύουν για όλους και η λειτουργία όλων των υπηρεσιών υπόκειται σε αυτές, είναι:

-Η μείωση των μετακινήσεων, υπαλλήλων και πολιτών, στις απολύτως απαραίτητες

-Η τήρηση αποστάσεων ασφαλείας τουλάχιστον 2 μ μεταξύ των εργαζομένων σε γραφεία, εργοτάξια, σκάμματα κλπ -Τήρηση μέτρων υγιεινής, ασφάλειας, προφύλαξης (αντισηπτικά, καθαριότητα, απολύμανση κλπ)

-Εργασία εξ αποστάσεως σε όσο το δυνατόν περισσότερους υπαλλήλους

-Το κοινό να μην προσέρχεται στις υπηρεσίες αυτοπροσώπως, αλλά να επικοινωνεί με email, fax και τηλεφωνικά.

Ποιοι δικαιούνται ειδικές άδειες λόγω έκτακτων μέτρων

1. «Άδεια ειδικού σκοπού»: Οι υπάλληλοι με παιδιά από βρέφη έως Γ Γυμνασίου δικαιούνται «άδεια ειδικού σκοπού» με τους όρους και τις προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά που έχουν τεθεί στις ΠΝΠ και σε όλες τις εγκυκλίους του ΥΠΕΣ, και για όσο διάστημα τα σχολεία είναι κλειστά. Ο εργαζόμενος επιλέγει αν θα κάνει χρήση της άδειας αυτής. Στο διάστημα που κάνει χρήση της άδειας αυτής δεν υποχρεούνται να προσφέρει την εργασία του. Την άδεια μπορεί να λάβει ο υπάλληλος είτε συνεχόμενα είτε διακεκομμένα είτε εκ περιτροπής με τον/την σύζυγο (εγκύκλιος ΥΠΕΣ 13-3-2020). Υπάρχει και δυνατότητα μειωμένου ωραρίου αντί της άδειας ειδικού σκοπού.

2. «Ειδική άδεια απουσίας»: οι υπάλληλοι που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες και ομάδες αυξημένου κινδύνου, όπως αυτές έχουν οριστεί στις σχετικές ΚΥΑ, ή από σχετική βεβαίωση γιατρού (βλ. ιδιαιτέρως εγκύκλιο ΥΠΕΣ 20-3-2020).

3. «Αναρρωτική άδεια ειδικού σκοπού» θεσπίζεται στην ΠΝΠ της 20/3/2020 «σε περίπτωση που υπάλληλος του Δημοσίου, (…) απαιτείται να τεθεί σε περιορισμό, λόγω των έκτακτων μέτρων για τον κορωνοϊό COVID-19 και κατόπιν οδηγιών που του έχουν δοθεί αρμοδίως από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) ή από άλλο αρμόδιο δημόσιο φορέα, ο οποίος ενημερώνει αμελλητί τον Ε.Ο.Δ.Υ., απουσιάζει δικαιολογημένα από την Υπηρεσία με αναρρωτική άδεια ειδικού σκοπού, κατόπιν υποβολής υπεύθυνης δήλωσης. Η αναρρωτική άδεια ειδικού σκοπού δεν αφαιρείται από τη δικαιούμενη αναρρωτική άδεια του υπαλλήλου, ούτε απαιτείται ο υπάλληλος να παραπεμφθεί στην αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή». (Αυτό ισχύσει σε περιπτώσεις επαφής με κρούσμα, επαναπατρισμού φοιτητών από το εξωτερικό κλπ.)

βλ. και Παράρτημα στο τέλος

-Εξυπακούεται ότι άδειες που έχουν ήδη ληφθεί από υπαλλήλους (πχ λοχείας, εκπαιδευτικές κλπ) ισχύουν κανονικά.

-Οι παραπάνω ειδικές άδειες ισχύουν και για το προσωπικό ΙΔΟΧ

Τι γίνεται με το υπόλοιπο προσωπικό;

Εκ περιτροπής εργασία: Αυτή τη στιγμή είναι σε ισχύ η ΥΑ για «μερική αναστολή λειτουργίας» των υπηρεσιών του ΥΠΠΟΑ (19/3/2020), με βάση την οποία ορίζεται ο αριθμός του προσωπικού που πρέπει να παρίσταται αυτοπροσώπως σε κάθε υπηρεσία, για την εκ περιτροπής εργασία. Σε περίπτωση πλήρους αναστολής λειτουργίας των υπηρεσιών του ΥΠΠΟΑ, έχουν οριστεί άλλοι αριθμοί προσωπικού στην ίδια ΥΑ. Ο ορισμός του προσωπικού γίνεται σε εβδομαδιαία ή δεκαπενθήμερη βάση και είναι ευθύνη του Διευθυντή να μοιράζεται σε όλους τους υπαλλήλους που δεν κάνουν χρήση αδειών, με βάση και τις ιδιαιτερότητες του καθενός (κατάσταση υγείας, ηλικία, πρόσβαση στην εργασία, δυνατότητα εξ αποστάσεως εργασίας κλπ). Εξυπακούεται ότι αν στο διάστημα αυτό υπάλληλος πρέπει να μπει σε καραντίνα, η Υπηρεσία θα λειτουργήσει με λιγότερο προσωπικό, με ευθύνη του Διευθυντή της. Σε περίπτωση που υπάλληλος νοσήσει, η Υπηρεσία κλείνει για απολύμανση, όπως αναφέρει και η ΥΑ για το ΥΠΠΟΑ.

Εξ αποστάσεως εργασία: Για όλους τους υπόλοιπους υπαλλήλους που δεν έχουν άδεια και δεν έχουν οριστεί ως προσωπικό που πρέπει να παρίσταται αυτοπροσώπως, η Υπηρεσία πρέπει να διασφαλίσει την δυνατότητα εξ αποστάσεως εργασία, είτε με απομακρυσμένη πρόσβαση στο ηλεκτρονικό πρωτόκολλο είτε με άλλους τρόπους ή μέσα, ανάλογα τη φύση της εργασίας. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ, με δική της υπαιτιότητα, δεν δύναται να παράσχει στο προσωπικό τη δυνατότητα για παροχή εξ αποστάσεως εργασίας, και για όσο διάστημα ισχύει αυτό, ο υπάλληλος που δεν έχει οριστεί να παρίσταται στην υπηρεσία για εκ περιτροπής εργασία, παραμένει στο σπίτι του (σύμφωνα με τις γενικές οδηγίες για την αποφυγή μετακινήσεων) και αναμένει πότε η Υπηρεσία θα του δώσει την δυνατότητα εξ αποστάσεως εργασίας. Είναι ευθύνη όλων των προϊστάμενων αρχών να παράσχουν δυνατότητα εξ αποστάσεως εργασίας στη συντριπτική πλειονότητα του προσωπικού, σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.

Επισημαίνεται επίσης ότι, όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο του ΥΠΕΣ 20/3/2020 «σε περίπτωση που υπάλληλοι του Δημοσίου διαμένουν με άτομα που ανήκουν στις ομάδες αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη covid19, λαμβάνουν όλα εκείνα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να διαφυλάξουν την υγεία των οικείων τους, όπως και ο γενικός πληθυσμός, χωρίς ωστόσο να δικαιούνται ειδικής άδειας απουσίας, ελλείψει προς το παρόν σχετικής προς τούτο ανάγκης και πρόβλεψης. Ωστόσο και στο πλαίσιο της αποτελεσματικής διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού που υπηρετεί σε κάθε φορέα, θα ήταν δυνατό να εκτιμηθεί η ιδιαίτερη αυτή περίσταση από το αρμόδιο όργανο διοίκησης και να ανατεθεί στους υπαλλήλους αυτούς εξ αποστάσεως παροχή εργασίας με όρους τέτοιους ώστε αφενός να διασφαλίζεται η προστασία των οικείων τους, αλλά αφετέρου να μην διακυβεύεται και η υγεία των λοιπών συναδέλφων, οι οποίοι λόγω του ως άνω χειρισμού ενδεχομένως να πρέπει να παρίστανται διαρκώς στην Υπηρεσία».

Εξυπηρέτηση του κοινού εξ αποστάσεως, προκειμένου να μην χρειάζεται οι πολίτες να μετακινούνται. Η ΠΝΠ 20-3-2020 περιέχει πολλές διευκολυντικές ρυθμίσεις για τη συναλλαγή πολιτών με το δημόσιο εξ αποστάσεως. Το ΥΠΠΟΑ πρέπει επίσης να αναστείλει τις ώρες κοινού (πχ στο πρωτόκολλο) με αντίστοιχη απόφαση.

Προθεσμίες δημοσίου: Λόγω έκτακτης κατάστασης δύνανται να παραταθούν οι προθεσμίες εξυπηρέτησης των πολιτών, αλλά και προθεσμιών για έργα ΕΣΠΑ κλπ. Ήδη άλλα Υπουργεία έχουν παρατείνει προθεσμίες κάνοντας χρήση των γενικών διατάξεων ή με ειδικές διατάξεις μέσα στις σχετικές ΠΝΠ. Το ίδιο θα έπρεπε να κάνει και το ΥΠΠΟΑ.

Οι Υπηρεσίες οφείλουν, επίσης, να διαφυλάξουν όλα τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας του ΙΔΟΧ προσωπικού, με εξ αποστάσεως εργασία όπου είναι εφικτό, με ανάθεση παρεμφερών καθηκόντων, με εκ περιτροπής εργασία χωρίς να χάνονται μεροκάματα, ειδικά σε αυτή την κρίσιμη συγκυρία. Υπενθυμίζουμε ότι όταν ο ΙΔΟΧ υπάλληλος δεν μπορεί να προσφέρει τις υπηρεσίες του με υπαιτιότητα της υπηρεσίας, πληρώνεται κανονικά, καθώς αυτό θεωρείται ευθύνη του εργοδότη (της Υπηρεσίας) και όχι του εργαζόμενου (ανωτέρα βία). (Επισημαίνουμε αντίστοιχη αναφορά στο από 17/3/2020 έγγραφο της Υπουργού Πολιτισμού: «Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται για τα έργα, τα οποία εκτελούνται με την μέθοδο της αρχαιολογικής αυτεπιστασίας. Απαιτείται εκ μέρους των υπευθύνων των έργων αναλογική εφαρμογή των όσων προβλέπονται στις εγκυκλίους των Υπουργείων Εσωτερικών και Υγείας με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον».)

Όλα τα παραπάνω είναι πρώτα και κύρια ευθύνη της πολιτικής ηγεσίας. Είναι όμως ευθύνη και των Γενικών Διευθυντών, Διευθυντών και Τμηματαρχών να λειτουργήσουν τις υπηρεσίες σε αυτές τις έκτακτες συνθήκες με την καλύτερη διασφάλιση του αγαθού της δημόσιας υγείας (εγκύκλιος ΥΠΕΣ 20/3/2020). Όπως αναφέρει άλλωστε και η εγκύκλιος του ΥΠΕΣ 16/3/2020 «Σε κάθε περίπτωση υπενθυμίζεται εκ νέου ότι στο πλαίσιο της αρμοδιότητας κάθε προϊστάμενης αρχής για τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού που υπηρετεί σε αυτήν, θα πρέπει οι αρμόδιοι προϊστάμενοι, σταθμίζοντας την υποχρέωση αφενός προστασίας της υγείας των υπαλλήλων και αφετέρου εξυπηρέτησης του δημοσίου συμφέροντος, να προβαίνουν κατ’ άσκηση διακριτικής ευχέρειας σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για τη διασφάλισή τους» (εγκύκλιος ΥΠΕΣ 16/3/2020).

Παράρτημα: Τι ισχύει για τις ειδικές άδειες για λόγους προστασίας της υγείας των υπαλλήλων

Τα παρακάτω ισχύουν για το τακτικό και το έκτακτο προσωπικό του δημοσίου:

Α. ΕΙΔΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΚΑΙ ΟΜΑΔΩΝ ΑΥΞΗΜΕΝΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:

ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ: δημόσιοι υπάλληλοι που είναι καρκινοπαθείς και υποβάλλονται σε χημειοθεραπείες ή έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση (ΠΝΠ 14-3-2020).

ΟΜΑΔΕΣ ΑΥΞΗΜΕΝΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (για σοβαρή λοίμωξη COVID 19): · Άτομα με βαριά καρδιοπάθεια. · Άτομα με βαριά πνευμονοπάθεια. · Άτομα με αρρύθμιστο σακχαρώδη διαβήτη. · Καρκινοπαθείς υπό ενεργό χημειοθεραπεία ή ακτινοθεραπεία ή ανοσοθεραπεία · Μεταμοσχευμένοι ασθενείς υπό ενεργό ανοσοκαταστολή, που λαμβάνουν 2 ή περισσότερα ανοσοκατασταλτικά φάρμακα. (ΚΥΑ ΔΙΔΑΔ/Φ.64/315/οικ.8030/18.3.2020 (Β΄ 928, ΑΔΑ ΨΔ8Χ46ΜΤΛ6-4Σ0)

ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ: Υποχρεωτικά

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: βλ. Εγκυκλίους ΥΠΕΣ

Η άδεια αυτή δεν αφαιρείται από την αναρρωτική άδεια που δικαιούνται οι ως άνω υπάλληλοι.

Οι υπάλληλοι αυτοί δεν προσμετρώνται σε όσους ασκούν εξ αποστάσεως εργασίας

Β. ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

-ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΣΕ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ «ΚΑΡΑΝΤΙΝΑ» ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΑΠΟ ΕΟΔΥ: (ΠΝΠ 20-3-2020). Υπάλληλος του Δημοσίου, που απαιτείται να τεθεί σε περιορισμό, κατόπιν οδηγιών που του έχουν δοθεί αρμοδίως από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) ή από άλλο αρμόδιο δημόσιο φορέα, ο οποίος ενημερώνει αμελλητί τον Ε.Ο.Δ.Υ.

ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ: Υποχρεωτικά

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: υπεύθυνη δήλωση (από το περιεχόμενο της οποίας θα πρέπει να προκύπτουν τα στοιχεία και να προσδιορίζεται το ακριβές χρονικό διάστημα, για το οποίο δόθηκε η οδηγία για τη θέση σε περιορισμό, βλ. εγκύκλιο ΥΠΕΣ 23/3/2020)

Η άδεια αυτή δεν αφαιρείται από την δικαιούμενη αναρρωτική άδεια του υπαλλήλου, ούτε απαιτείται ο υπάλληλος να παραπεμφθεί στην αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή.

Οι υπάλληλοι αυτοί προσμετρώνται στους υπαλλήλους, οι οποίοι μπορούν να παρέχουν εξ αποστάσεως εργασία με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων.

Γ. ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

-ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ: δύνανται κατά την κρίση των αρμοδίων θεραπόντων ιατρών τους να προσκομίσουν εκείνα τα δικαιολογητικά δυνάμει των οποίων είναι δυνατή η χορήγηση άδειας στους υπαλλήλους αυτούς, σύμφωνα με τις πάγιες κείμενες διατάξεις (π.χ. αναρρωτική άδεια) ή εναλλακτικάπαροχή εκ μέρους τους αποκλειστικά εξ αποστάσεως εργασίας. (Εγκύκλιος ΥΠΕΣ 20/3/2020)

-ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΠΟΥ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥΣ ΕΧΟΥΝ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ (εξαιρούνται τα τέκνα, ΑΜΕΑ κλπ που ρυθμίζονται με άλλες διατάξεις): Στο πλαίσιο της αποτελεσματικής διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού που υπηρετεί σε κάθε φορέα, θα ήταν δυνατό να εκτιμηθεί η ιδιαίτερη αυτή περίσταση από το αρμόδιο όργανο διοίκησης και να ανατεθεί στους υπαλλήλους αυτούς εξ αποστάσεως παροχή εργασίας με όρους τέτοιους ώστε αφενός να διασφαλίζεται η προστασία των οικείων τους, αλλά αφετέρου να μην διακυβεύεται και η υγεία των λοιπών συναδέλφων, οι οποίοι λόγω του ως άνω χειρισμού ενδεχομένως να πρέπει να παρίστανται διαρκώς στην Υπηρεσία. (Εγκύκλιος ΥΠΕΣ 20/3/2020)

Όλες οι ΠΝΠ, οι εγκύκλιοι και τα σχετικά έγγραφα εδώ (η ιστοσελίδα ανανεώνεται συνεχώς):

https://eniaiosyppo.gr/%ce%b4%ce%b9%ce%ba%ce%b1%ce%b9%cf%8e%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1-%cf%84%cf%89%ce%bd-%ce%b5%cf%81%ce%b3%ce%b1%ce%b6%cf%8c%ce%bc%ce%b5%ce%bd%cf%89%ce%bd-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%ac-%cf%84%ce%b7-%ce%b4%ce%b9/

Για οποιεσδήποτε απορίες, επικοινωνήστε με τον Σύλλογο στο email ή στα τηλ. 6937128748, 6972009614, 6948369941.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *