Αναστολή ωρών κοινού και εκ περιτροπής εργασία στο ΥΠΠΟΑ (υπόμνημα)

Στις 24/3/3020, μετά την έντονη αντίδραση των υπαλλήλων και του Ενιαίου Συλλόγου Αττικής, Στερεάς και Νήσων, εκδόθηκαν δύο νέες Υπουργικές Αποφάσεις για τη λειτουργία του ΥΠΠΟΑ εν μέσω μέτρων αποτροπής της διασποράς του κορωνοϊού:

  • Η Υπουργική Απόφαση ΥΠΠΟΑ/ΥΓ/Γ∆∆ΥΗ∆/∆∆Α∆/Τ∆ΜΠ/150620/619/12233/11986/4309/24-3-2020 «Πλήρης αναστολή της εξυπηρέτησης του κοινού από 26-03-2020 μέχρι 10-04-2020 με αυτοπρόσωπη παρουσία και πρόβλεψη δυνατότητας εξυπηρέτησής του εξ αποστάσεως σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 5», με την οποία το ΥΠΠΟΑ εναρμονίζεται επιτέλους με τις ρυθμίσεις που ισχύουν σε όλο τον δημόσιο τομέα εδώ και τουλάχιστον μία εβδομάδα. Η ΥΑ ισχύει από σήμερα για όλες τις Υπηρεσίες του ΥΠΠΟΑ, που πρέπει να αναστείλουν τις ώρες κοινού και να ενημερώσουν το κοινό με κάθε πρόσφορο μέσο για την δυνατότητα εξ αποστάσεως εξυπηρέτησης.
  • Η Υπουργική Απόφαση  ΥΠΠΟΑ/ΥΓ/Γ∆∆ΥΗ∆/∆∆Α∆/Τ∆ΜΠ/143244/623/11768/11546/4180«Μέτρα για τη διασφάλιση της λειτουργίας των Υπηρεσιακών Δομών του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του, καθιέρωση εκ περιτροπής εργασίας και ορισμός προσωπικού ασφαλείας» ανακοινοποιήθηκε εκ νέου στο ορθό στις 24/3/2020, ορίζοντας εκ νέου τους αριθμούς για το προσωπικό που θα βρίσκεται αυτοπροσώπως στα γραφεία των Υπηρεσιών κατά τη μερική αναστολή λειτουργίας (που ισχύει τώρα) και ομοίως το προσωπικό που θα βρίσκεται αυτοπροσώπως στα γραφεία των Υπηρεσιών σε περίπτωση πλήρους αναστολής λειτουργίας.

Συνημμένη σας αποστέλλουμε επιστολή προς την πολιτική ηγεσία του ΥΠΠΟΑ σχετικά με την ανάγκη εκ νέου ανακοινοποίησης στο ορθό της δεύτερης ως άνω Υπουργικής Απόφασης, προκειμένου να αντιστοιχεί στην ανάγκη περιορισμού των μετακινήσεων προκειμένου να περιοριστεί ο κίνδυνος διασποράς του ιού σε αυτές τις έκτακτες καταστάσεις.

Επισημαίνουμε εκ νέου ότι σε όλες τις Υπηρεσίες πρέπει να υπάρξει πρόγραμμα εργασίας υπαλλήλων που θα προσέρχονται αυτοπροσώπως στην Υπηρεσία εκ περιτροπής, το σύνολο των οποίων ανά Διεύθυνση σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει τον αριθμό προσωπικού που αναφέρεται στην ως άνω

Απόφαση, αφού στόχος είναι η αποφυγή μετακίνησης όσο το δυνατόν περισσότερων πολιτών!

Οι υπάλληλοι που δεν έχουν βάρδια δεν προσέρχονται στην εργασία τους. Ανάλογα με τη φύση της Υπηρεσίας και της εργασίας, όσοι και όσες έχουν την δυνατότητα και τους προσφέρει τα ανάλογα μέσα η Υπηρεσία, μπορούν να παράσχουν εργασία εξ αποστάσεως ή από το σπίτι, και όπου αυτό δεν είναι εφικτό από την Υπηρεσία ή από τη φύση της εργασίας τους, καθήκον έχουν να παραμένουν στο σπίτι τους σύμφωνα με τις γενικές οδηγίες για την μη διασπορά της πανδημίας.

Όλες οι ΠΝΠ, οι εγκύκλιοι, οι Υπουργικές Αποφάσεις και τα σχετικά έγγραφα εδώ (η ιστοσελίδα ανανεώνεται συνεχώς)

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ:

Αθήνα, 26/3/2020

                                                                                                               Α.Π.: 65

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΠΡΟΣ:            1. Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού

                        2. Υπηρεσιακό Γραμματέα

                        3. ΓΓ Πολιτισμού

                        4. ΓΓ Σύγχρονου Πολιτισμού

ΚΟΙΝ:            1. ΥΠΕΣ

                        2. ΓΓΠΠ

 

ΘΕΜΑ: Σχετικά με την εκ περιτροπής εργασία στις Υπηρεσίες του  ΥΠΠΟΑ

Από την εκκίνηση της έξαρσης της πανδημίας και των έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης του κορωνοϊού, ο Ενιαίος Σύλλογος Υπαλλήλων ΥΠΠΟΑ Αττικής, Στερεάς και Νήσων προσπαθεί για την έγκαιρη και ορθή εφαρμογή των ΠΝΠ, των εγκυκλίων του ΥΠΕΣ και των οδηγιών της ΓΓΠΠ στις Υπηρεσίες του ΥΠΠΟΑ.

Στις 24/3/3020 ανακοινοποιήθηκε στο ορθό εκ νέου η Υπουργική Απόφαση  ΥΠΠΟΑ/ΥΓ/Γ∆∆ΥΗ∆/∆∆Α∆/Τ∆ΜΠ/143244/623/11768/11546/4180 «Μέτρα για τη διασφάλιση της λειτουργίας των Υπηρεσιακών Δομών του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του, καθιέρωση εκ περιτροπής εργασίας και ορισμός προσωπικού ασφαλείας» (αρχική ημερομηνία 18/3/2020), ορίζοντας εκ νέου τους αριθμούς για το προσωπικό, που θα βρίσκεται αυτοπρόσωπα στα γραφεία των Υπηρεσιών κατά τη μερική αναστολή λειτουργίας του ΥΠΠΟΑ και ομοίως το προσωπικό που θα βρίσκεται αυτοπρόσωπα στα γραφεία των Υπηρεσιών σε περίπτωση πλήρους αναστολής λειτουργίας.

Θα πρέπει να γίνει σε όλους κατανοητό με ευθύνη της πολιτικής ηγεσίας στο ΥΠΠΟΑ, ότι η εκ περιτροπής εργασία, που επιβάλλεται ως έκτακτη κατάσταση από τα μέτρα αντιμετώπισης του κορωνοϊού, αφορά την ανάγκη περιορισμού των μετακινήσεων προκειμένου να περιοριστεί ο κίνδυνος διασποράς του ιού, όπως έχει κατ’ επανάληψη τονίσει η κυβέρνηση και ο ίδιος ο πρωθυπουργός. Η εκ περιτροπής απασχόληση στο δημόσιο οφείλει να εξυπηρετεί αυτόν ακριβώς τον σκοπό: το να περιοριστούν στο ελάχιστο αναγκαίο οι μετακινήσεις.

Ως εκ τούτου η προαναφερόμενη ΥΑ θα πρέπει, για να εξυπηρετεί τον σκοπό της πρόληψης της διασποράς του ιού και την προστασία ων εργαζομένων στο ΥΠΠΟΑ και την δημόσια υγεία, να ανακοινοποιηθεί στο ορθό εκ νέου ως προς τα εξής σημεία:

1. Στην Υπουργική Απόφαση υπάρχουν υπηρεσίες, που απαραδέκτως αναφέρονται με τον ίδιο αριθμό υπαλλήλων με αυτοπρόσωπη παρουσία, είτε σε μερική είτε σε πλήρη αναστολή λειτουργίας, όπως η Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών (25 άτομα) και το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο (8 άτομα). Είναι προφανές, ότι σε ενδεχόμενο πλήρους αναστολής λειτουργίας, στις Υπηρεσίες θα πρέπει να παρίσταται o ελάχιστος αριθμός εργαζομένων για την ασφάλεια του κτιρίου και των εγκαταστάσεων και ο αριθμός αυτός δεν μπορεί να ταυτίζεται με τον αριθμό προσωπικού της μερικής αναστολής λειτουργίας, άλλως δεν έχει νόημα η διάκριση μεταξύ πλήρους και μερικής αναστολής λειτουργίας.

2. Στην  Υπουργική Απόφαση αναφέρονται Υπηρεσίες που έχουν ορίσει αριθμό υπαλλήλων για εξ αποστάσεως εργασία  (λχ Διεύθυνση Γραμμάτων και Διεύθυνση Πολιτιστικών Δράσεων και Εποπτείας). Το αντικείμενο της Υπουργικής Απόφασης οφείλει να είναι μόνο ο αριθμός των υπαλλήλων που οφείλουν να παρίστανται αυτοπροσώπως στην Υπηρεσία σε περίπτωση μερικής ή πλήρους αναστολής. Η απομακρυσμένη πρόσβαση του προσωπικού, όπου είναι εφικτή, ρυθμίζεται από τον Προϊστάμενο ανά Υπηρεσία και δεν μπορεί να αναφέρεται στην συγκεκριμένη ΥΑ γιατί παράγει συγχύσεις.

3. Στο κεφάλαιο Γ της Υπουργικής Απόφασης πρέπει να αποσυνδεθεί η εκ περιτροπής από την εξ αποστάσεως εργασία, καθώς σε καμία περίπτωση δεν ταυτίζονται. Σύμφωνα με τις εγκυκλίους του ΥΠΕΣ πρέπει να υπάρξει πρόγραμμα εργασίας υπαλλήλων, που θα προσέρχονται αυτοπροσώπως στην Υπηρεσία εκ περιτροπής, το σύνολο των οποίων ανά Διεύθυνση σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει τον αριθμό προσωπικού που αναφέρεται στην ως άνω Απόφαση, αφού στόχος είναι η αποφυγή μετακίνησης όσο το δυνατόν περισσότερων πολιτών! Οι υπάλληλοι, που δεν έχουν βάρδια, δεν νοείται να προσέρχονται στην εργασία τους, όπως κακώς ερμηνεύει η εν λόγω ΥΑ.

Με τη ρητή διατύπωση αυτής της ΥΑ, ως έχει σήμερα, ουσιαστικά δύναται να υπάρξει παρερμηνεία και να κληθεί να προσέρχεται στα γραφεία των Υπηρεσιών του ΥΠΠΟΑ αριθμός υπαλλήλων μεγαλύτερος από αυτόν που ορίζεται για την εκ περιτροπής εργασία, παράγοντας ταυτόχρονα μια απαράδεκτη διάκριση μεταξύ ΠΕ κλάδων και των υπολοίπων κλάδων: Υπάρχουν κλάδοι και ειδικότητες του ΥΠΠΟΑ, που εκ του αντικειμένου τους δεν μπορούν να προσφέρουν εξ αποστάσεως εργασίας, όπως οι εργατοτεχνίτες, οι φύλακες, οι οδηγοί, πολλές ειδικότητες ΔΕ κλπ. Η σύνδεση της εκ περιτροπής εργασίας με την εξ αποστάσεως εργασία παράγει την εσφαλμένη εντύπωση ότι οι εργαζόμενοι αυτών των κλάδων υποχρεούνται να προσέρχονται καθημερινά στην εργασία τους κατά παρέκκλιση της μερικής αναστολής λειτουργίας, κατά παρέκκλιση κάθε αρχής ισότιμης μεταχείρισης των υπαλλήλων, προστασίας της δημόσιας υγείας και μέτρων προστασίας από τη διάδοση του ιού.

Επειδή τα παραπάνω αποτελούν στοιχειώδη μέτρα για την προσαρμογή του ΥΠΠΟΑ στις γενικές οδηγίες για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού.

Επειδή σε όλο τον δημόσιο τομέα οι οδηγίες της ΓΓΠΠ εφαρμόζονται με τον τρόπο που αναφέρουμε παραπάνω και δεν μπορεί να είναι θέμα ερμηνείας σε κάθε Υπουργείο ξεχωριστά.

Επειδή με την μη ορθή εφαρμογή των μέτρων προκύπτει ζήτημα προστασίας του μείζονος αγαθού που είναι η δημόσια υγεία και η υγεία των υπαλλήλων.

Παρακαλούμε για την ανακοινοποίηση στο ορθό της ως άνω Υπουργικής Απόφασης.

Σε κάθε περίπτωση ο Ενιαίος Σύλλογος θα συνεχίσει με κάθε νόμιμο τρόπο την προσπάθεια, που έχει ξεκινήσει από την αρχή της εξάπλωσης του φαινομένου, για την πλήρη και ορθή εφαρμογή των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας σε χώρους εργασίας αρμοδιότητας του ΥΠΠΟΑ.

Για το ΔΣ

Ο Πρόεδρος                                                                Ο Γραμματέας

Λιώνης Δέδες                                                              Γκότσης Στάθης

One thought on “Αναστολή ωρών κοινού και εκ περιτροπής εργασία στο ΥΠΠΟΑ (υπόμνημα)

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *