Παράταση μέχρι τις 31 Μαΐου της απεργίας-αποχής από τα καθήκοντα που σχετίζονται με την εφαρμογή του ν. 5021/2023 για τα Κρατικά Μουσεία

Παρατείνεται μέχρι τις 31 Μαΐου 2023 η

Απεργία-αποχή όλων των μελών μας, όλων των κλάδων και ειδικοτήτων, μονίμων και ΙΔΑΧ από τα παρακάτω καθήκοντα:

  1. την έκδοση πράξεων διορισμού Διοικητικού Συμβουλίου και Γενικού Διευθυντή των υπό σύσταση ΝΠΔΔ,
  2. την υποστήριξη λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου των υπό σύσταση ΝΠΔΔ,
  3. την συμμετοχή σε ομάδες εργασίες, την σύνταξη εγγράφων-εισηγήσεων και την έκδοση διαπιστωτικών ή/και κανονιστικών αποφάσεων ή/και ατομικών διοικητικών πράξεων που σχετίζονται με θέματα σύστασης/κατάργησης ή ανακατανομής οργανικών θέσεων ή οιασδήποτε άλλης υπηρεσιακής μεταβολής κατ’ εφαρμογή του ν.5021/2023,
  4. την συμμετοχή σε επιτροπές καταγραφής αρχαιολογικών και άλλων συλλογών και αρχείων, καθώς και κινητών και ακίνητων περιουσιακών στοιχείων και από κάθε υλική ενέργεια ή διοικητική διαδικασία που σχετίζεται με την διάθεση ή παραχώρηση των ανωτέρω, στα όργανα διοίκησης των υπό σύσταση ΝΠΔΔ κατ’ εφαρμογή του ν. 5021/2023
  5. την αποστολή εισηγήσεων προς το Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων Νοτίου Αιγαίου (Κυκλάδων), την προφορική εισήγηση στο Συμβούλιο καθώς και την έκδοση αποφάσεων, κατόπιν και σε υλοποίηση γνωμοδοτήσεων του εν λόγω Συμβουλίου και εν γένει τις εργασίες που σχετίζονται με την λειτουργία του ΤΣΜΝΑ με την σύνθεση που ορίζει το άρθρο 72 του νόμου 5021

Καλούμε όλα τα μέλη μας, στις Κεντρικές, τις Περιφερειακές και τις Ειδικές Περιφερειακές Υπηρεσίες της Αττικής, της Στερεάς, των Κυκλάδων και των νησιών του ΒΑ Αιγαίου να συμμετέχουν καθολικά στην απεργία-αποχή και να πλαισιώσουν τις κινητοποιήσεις τις επόμενης περιόδου για να καταργήσουμε στην πράξη τις διατάξεις του νόμου ν.5021/2023, που

  • αποσπά τα 5 μεγάλα κρατικά Μουσεία από την Αρχαιολογική Υπηρεσία και τα μετατρέπει σε ΝΠΔΔ με διορισμένα από τον εκάστοτε Υπουργό Διοικητικά Συμβούλια
  • προωθεί την εμπορευματική λειτουργία τους, σε βάρος του επιστημονικού, εκπαιδευτικού και κοινωνικού τους ρόλου.

Υπογραμμίζουμε πως:

– Η απεργία αποχή καλύπτει όλες τις πράξεις που σχετίζονται με τη μετατροπή μουσείων σε νομικά πρόσωπα, όπως ενδεικτικά: Ανάθεση/ανάληψη καθηκόντων γραμματέα στο διοικητικό συμβούλιο (άρθρο 8) – Ανάθεση/ανάληψη καθηκόντων απογραφής συλλογών ή άλλων περιουσιακών στοιχείων του δημοσίου για την παραχώρησή τους στο διοικητικό συμβούλιο (άρθρα 19-20) – Τυχόν αλλαγή του προγράμματος δράσης εκάστου μουσείου, όπως αυτό έχειεγκριθεί το 2023 και εκτελείται από τον κρατικό προϋπολογισμό, από τα ΔΣ ή τις Γενικές Διευθύντριες. – Τυχόν προσπάθεια απόσπασης εκάστου μουσείου από το ενιαίο ψηφιακό πρωτόκολλο του ΥΠΠΟΑ και συναφείς δαπάνες – Τυχόν ανακατανομή προσωπικού ή αρμοδιοτήτων με πρωτοβουλία του ΔΣ ή των Γενικών Διευθυντριών.

Όλα τα παραπάνω, τα οποία αναφέρονται ενδεικτικά κι όχι περιοριστικά, οι συνάδελφοι και συναδέλφισσες μπορούν να αρνηθούν να τα εκτελέσουν καλυπτόμενοι από την απεργία αποχή που έχει προκηρύξει ο Ενιαίος Σύλλογος από κοινού με άλλα σωματεία, χωρίς καμία επίπτωση. Εξυπακούεται ότι οι συνάδελφοι και συναδέλφισσες συνεχίζουν να εργάζονται για την εκτέλεση των δράσεων που είχαν εγκριθεί στο πλαίσιο του προγράμματος δράσης της ΓΔΑΠΚ, όπως και για την εξυπηρέτηση πολιτών, μελετητών και όλα τα λοιπά κανονικά τους καθήκοντα.

– Το προβλεπόμενο από τον νόμο εξώδικο της απεργίας-αποχής από όλα τα καθήκοντα που συνδέονται με την εφαρμογή του ν. 5021/2023, έχει κοινοποιηθεί εμπρόθεσμα στα συναρμόδια Υπουργεία (επισυνάπτεται).

Ο Ενιαίος Σύλλογος Υπαλλήλων ΥΠΠΟ Αττικής, Στερεάς και Νήσων έχει προκηρύξει την απεργία-αποχή από τα παραπάνω καθήκοντα από κοινού με την Πανελλήνια Ένωση Συντηρητών Αρχαιοτήτων (ΠΕΣΑ), τον Πανελλήνιο Σύλλογο Υπαλλήλων Πτυχιούχων Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Υπουργείου Πολιτισμού (ΠΑΣΥΠΑΤΕ) και τον Σύλλογο Ελλήνων Αρχαιολόγων (ΣΕΑ), τα μέλη των οποίων καλύπτονται σε όποια υπηρεσία της χώρας και αν υπηρετούν.

– Η συμμετοχή στην απεργία/αποχή δεν σχετίζεται με κανέναν απολύτως τρόπο με την ωροσήμανση και δεν απαιτείται καμιά ενέργεια ενημέρωσης του σχετικού συστήματος.

– Η συμμετοχή στην απεργία/αποχή δεν έχει καμία απολύτως επίπτωση εργασιακή, μισθολογική ή άλλη.

Δεν συμμετέχουμε στην προσπάθεια διάλυσης της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας από τις προεκλογικά τοποθετημένες δοτές Διοικήσεις.

Δεν υπακούμε σε παράνομες εντολές. 

Παλεύουμε για δημόσια Μουσεία ανοιχτά σε όλους

και όχι μουσεία-κυβερνητικά υποχείρια, παραδομένα στην εμπορευματοποίηση και στην οικονομική ελίτ της χώρας.

Κάτω τα χέρια από τα Κρατικά Μουσεία! Συνεχίζουμε!

Ο ν. 5021/2023 θα μείνει στα χαρτιά!

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *