Σχετικά με τις μετακινήσεις προσωπικού για τη λειτουργία αρχαιολογικών χώρων με διευρυμένο ωράριο

Σήμερα ανοίγουν οι αρχαιολογικοί χώροι της χώρας και η πολιτική…