Ιστορικό

Ο Ενιαίος Σύλλογος Υπαλλήλων ΥΠΠΟ Αττικής, Στερεάς και Νήσων ιδρύθηκε το 1983. Η πλήρης επωνυμία του είναι «Ενιαίος Σύλλογος Υπαλλήλων Υπουργείου Πολιτισμού και εποπτευόμενων από αυτό ΝΠΔΔ και Δημοσίων Υπηρεσιών Στερεάς Ελλάδος και νομών Κυκλάδων, Λέσβου, Χίου και Σάμου».

Είναι ο μεγαλύτερος πρωτοβάθμιος Σύλλογος του ΥΠΠΟΑ, καθώς εκπροσωπεί τους εργαζόμενους και τις εργαζόμενες όλων των ειδικοτήτων και κλάδων των Υπηρεσιών Πολιτισμού που εδρεύουν στην Αττική, τη Στερεά Ελλάδα και τα νησιά.

Ανήκει στην ΠΟΕ ΥΠΠΟ, την δευτεροβάθμια οργάνωση (Ομοσπονδία) των εργαζόμενων στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, και στην ΑΔΕΔΥ, την τριτοβάθμια οργάνωση (Συνομοσπονδία) εργαζομένων στο δημόσιο τομέα.