Παρατάξεις

ΑΡΜΕ -Ανεξάρτητο Ριζοσπαστικό Μέτωπο http://apyppo.blogspot.com/

ΔΗΣΥΠ – Δημοκρατική Συνδικαλιστική Πορεία

ΕΑΚ – Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση https://eakyppo.wordpress.com/

ΔΑΚΕ – Δημοκρατική Ανεξάρτητη Κίνηση Εργαζομένων http://dake-yppot.gr/

ΔΑΣ – Δημοκρατική Αγωνιστική Συνεργασία