Διαλύουν την Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης (ΥΣΜΑ)!

Την Πέμπτη 30/9 το προεδρείο του Ενιαίου Συλλόγου Υπαλλήλων ΥΠΠΟ…